Achizitii Publice

Prin intermediul profesionistilor si colaboratorilor nostri dispunem de o bogata experienta in domeniul Achizitiilor Publice, atat din perspectiva autoritatilor contractante cat si din cea a ofertantilor participanti in cadrul acestor proceduri.

Biroul nostru furnizeaza servicii de consultanta generala cu privire la cadrul legal national si comunitar aplicabil procedurilor de Achizitie Publica dar si servicii specializate in acest domeniu precum:

Elaborarea si publicarea anunturilor si invitatiilor de participare si a documentatiilor de atribuire;

Elaborarea, apararea si anularea a ofertelor;

Consiliere cu privire la interpretarea si aplicarea a legislatiei special in materia Achizitiilor Publice;

Acordarea de consultanta cu privire la aspecte legate de procedura de atribuire a Contractelor de Achizitie Publica;

Redactarea, negocierea, incheierea si executarea Contractelor de Achizitie
Publica;

Consultanta privind reglementarile legale privind Aachizitiile Publice sectoriale;

Reprezentarea clientilor in fata instantelor de judecata in litigii care decurg
din procedurile de Achizitii ppublice.