Info

Tratamentul legal al angajatiilor in perioada situatiei de urgenta generata de virusul COVID 19

SCURT INDRUMAR LEGISLATIV DE PROTECTIE SI TRATAMENT LEGAL AL ANGAJATILOR PE PERIOADA SITUATIEI DE URGENTA GENERATA DE VIRUSUL COVID 19.

A. CADRUL LEGISLATIV.

La redactarea acestui material au fost avute in vedere urmatoarele acte normative relevante pentru materia analizata:
- O.U.G. nr. 21/2004 - Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
- Codul Muncii si legislatia conexa;
- O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate;
- Legea nr. 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca si normele metodologice de aplicare;
- Hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) si ale Grupului de Suport Tehnico – Stiintific privind Gestionarea Bolilor Inalt Contagioase pe teritoriul Romaniei (GSTSGBIC) emise in temeiul O.U.G. nr. 21/2004;
- Informatii publice disponibile pe site-urile intitutiilor publice implicate in gestioanrea sitatiei de urgenta.
- Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.

In urma verificarilor legislatie efectuate in cadrul CIA Neagu Sorina, nu a fost identificat un cadrul legislativ special aplicabil elaborari si luarii de masuri pentru protectia angajatilor si prevenirea raspandirii virusului Covid19, aplicabil in mediul privat cu exceptia celor catorva masuri punctuale impuse prin Hotararile emise de CNSSU si GSTSGBIC in conditiile O.U.G. nr. 21/2004 ( pe care le puteti gasi publicate aici https://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov).

In egala masura dupa verificarea site-urilor oficiale ale ITM din tara nu am identificat indrumari oficiale, obligatorii cu titlu specific pentru situatia de urgenta actuala, ci doar cateva recomandari generale destinate angajatorilor, fara indicarea cadrului legal aplicabil, astfel incat, pana la comunicarea si publicarea oficiala de noi repere legislative, orice masuri ce se vor lua cu privire la angajati trebuie sa respecte cadrul legal general aplicabil in relatiile de munca si in materia prorectiei si securitatii muncii (Codul Muncii si legislatia conexa, Legea nr. 319/2006 si legislatia conexa).

B. INDRUMARI CU PRIVIRE LA ELABORAREA SI/SAU ADAPTAREA PLANULUI DE PREVENIRE SI PROTECTIE A ANGAJATILOR.

In prezent nu exista obligativitatea adoptarii unui plan special de preventie si protectie a angajatilor in considerarea survenirii unei pandemii, insa angajatorii sunt incurajati sa adopte un astfel de plan sau masuri de prevenire si combatere a raspandirii virusului COVID 19, cu respectarea criteriilor de elaborare a Planului de prevenire si protectie reglemenate de Legea nr. 319/2006 si Normele sale de aplicare adoptate prin H.G. nr. 1245/2006 si a legislatia conexe, pe baza continutului Anexei nr. 7 la H.G. nr. 1245/2006 (pe care o puteti gasi aici https://www.iprotectiamuncii.ro/legislatie-protectia-muncii/hg-1425-2006 ).

Suplimentar, in opinia noastra, desi analogia nu este permisa in legislatia romana, in vederea elaborarii unor astfel de planuri de preventie in scopul continuarii activitatii economice, sau masuri de protectie a anagajatilor, poate fi avuta in vedere metodologia de elaborare a planului de asigurare a continuitatii activitartii in cazul unei pandemii cuprinsa in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 826/2009 pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1 (pe care o puteti gasi aici https://lege5.ro/Gratuit/gezdonzwgi/hotararea-nr-826-2009-pentru-aprobarea-planului-cadru-intersectorial-gradual-pentru-combaterea-efectelor-pandemiei-cu-virusul-a-h1n1 ). Desi acest act normativ nu a fost adoptat in considerarea starii de urgenta actuale si vizeaza un alt eveniment simiar petrecut in anul 2009, anticiparea etapelor de evolutie a situatie de urgenta cuprinse in acest document pot fi utile in vederea gestionarii crizei actuale si in mediul privat.
In ceea ce priveste masurile concrete care se pot implementa prin planuriel sau masurile de preventie suplimentare, am detaliat mai jos o lista de masuri care sunt grupate pe doua categorii: masuri obligatorii impuse prin acte normative si administrativ normative, masuri cu titlu de recomandare publicate pe site-urile ITM, ISU, DSP, OMS sau publicate de autoritati competente in materia protectiei salariatilor, din alte tari, dupa cum urmeaza:

I. Masuri obligatorii: Cuprinse in Hotararile CNSS si GSTSGBIC.

Exista doua masuri oficiale impuse angajatorilor privati in domeniul realtiilor de munca pentru anagajatorii privati in vederea reduceri riscului de raspundirea virusului COVID 19 si anume:

-Masura cuprinsa in Hotararea NCNSS nr. 7/11.03.2020 si Hotararea GSTSGBIC nr. 9/10.03.2020 (pe care le puteti gasi aici https://adjud.ro/hotararea-nr-9-10-03-2020-a-grupului-de-suport-tehnico-stiintific-instituit-la-nivel-national-privind-gestionarea-bolilor-inalt-contagioase-pe-teritoriul-romaniei/ ) care consta in decalarea orelor de incepere si terminare a programului de lucru pentru angajatii din cadrul unitatilor cu mai mult de 99 de angajati. Masura nu este detaliata in cadrul Hotatararilor indicate mai sus, iar scopul sau este acela de a reduce aglomeratia in mijloacele de transport.

-Masuri comunicate pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne privind suspendarea activitatii de servire și consum a produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice, organizata de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice suspendarea tuturor activitatilor culturale desfasurate in spatii inchise si unele masuri de protectie a soferilor privind protectia sanitara (gasiti aici comunciatul https://www.mai.gov.ro/informare-covid-19-grupul-de-comunicare-strategica-17-martie-ora-22-00/.

II. Masuri cu titlu de reconadare: Publicate pe site-urile intitutiilor oficiale: ITM, ISU, Ministerul sanatatii etc. sau pe site-ul OMS si pe site-urile intitutiilor de supraveghere si monitorizare a securitatii muncii in alte tari includ:

Masuri tehice/sanitare:

- dotarea spatiilor de lucru cu puncte de dezinfectie cu solutii indicate in ghidul de dezinfectie publicat pe site-ul oficial al OMS (pe care il puteti gasi aici, cu mentiunea ca acest ghid vizeaza dezinfectia spatiilor in care au fost constate contaminari: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf sau dotarea personalului cu echipamente de protectie (manusi, masti, combinezoane de protectie etc.);

- dezinfectarea periodica a spatiilor de lucru cu solutii indicate in ghidul de dezinfectie publicat pe site-ul oficial al OMS (pe care il puteti gasi aici, cu mentiunea ca acest ghid vizeaza dezinfectia spatiilor in care au fost constate contaminari: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/coronavirus-SARS-CoV-2-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities.pdf.

- monitorizarea suplimentara si profilactica a starii de sanatate a anagajatilor (cu precadere in cadrul unitatilor cu un numar mare de angajati) de catre medicul de medicina muncii e.g. luarea temperaturii, identificarea de catre medicii de medicina muncii a persoanelor care prezinta simptome aferente definitiei de caz (gasiti aici descrierea definitiei de caz https://www.cnscbt.ro/index.php/1436-definitia-de-caz-covid-19-actualizare-26-02-2020/fil ).

Masuri administrative:

- Impunerea si informarea continua a anagajatilor despre regulile de preventie suplimentare aplicate in cadrul incintei de lucru si chiar in cadrul extra profesional (curatarea mainilor la intervale orare regulate si la parasirea si sosirea in incinta birourilor/spatiilor de lucru departajate, evitarea atingerii fetei, evitarea contactului cu suprafete supuse accesului public – gasiti mai multe sfaturi aici http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/ )

- Incurajarea angajatilor sa manifeste vigilenta in descoperirea si notificarea catre responsabili si superiori, a oricaror situati suspecte sau persoane care manifesta simptome din cadrul definiei de caz (gasiti mai multe informatii aici http://www.dsu.mai.gov.ro/15-recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/ )

- Incurajarea angajatilor in vederea utilizarii atat in cadrul programului de munca cat si in timpul liber a numarului Telverde 0800 800 358 in vederea obtinerii de informatii utile si verificate cu privire situatia de urgenta generata de virusul COVID 19. Utilizarea acestui mod de informare este recomandabila in vederea evitarii dezinformarii sau a dobanditii de informatii neconfirmate oficial cu privire la evoluta situatiei de urgenta si masurile legale de prevenire a raspandirii virusului impuse de autoritati – a se vedea sectiunea D de mai jos pentru mai multe surse de informatii corecte;

- Semnalizare regulilor suplimentare de igiena la intrarea in incinta unitatilor angajatorilor, cu atat mai mult in cazul incintelor cu acces public;

- Limitarea numarului de persoane in incinta unor spatii in care se livreaza bunuri sau servicii destinate publicului;

Masuri cu scop de reducere a contactului anagajatilor cu factori de risc:

- Amanarea sau inlocuirea intalnirilor/calatoriilor de afaceri in scop profesional cu mijloace tehnice de comunicare;

- Reducerea programului de lucru cu mentiunea ca in cazul luarii de astfel de masuri anagatorii privati pot scadea salariile angajatilor numai in baza unui Act Aditional la Contractul Individual de Munca incheiat cu fiecare angajat in parte si cu respectarea limitelor de salarizare impuse de lege;

- Incurajarea muncii de la domiciliu pentru activitatile care permit astfel de modificari ale locului muncii, cu mentiunea ca incepand cu data de 16.03.2020, data publicarii Decretului nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei astfel de masuri pot fi luate prin Act Unilateral al Angajatorului ;

- Modificarea programului de lucru (divizarea fortei de munca pe schimburi pentru reducere contactului intre angajati) cu mentiunea ca astfel de masuri (modificare a programului de lucuru) pot fi luate in mod legal numai in baza unui unui Act Aditional la Contractul Indiviudal de Munca incheiat cu fiecare angajat in parte.

C. CADRUL LEGAL APLICABIL ANGAJATILOR IN CAZUL ABSENTEI DE LA LOCUL DE MUNCA.

Pentru anagajatii care se afla in urmatoarele situatii: (i) Angajatul a fost testat pozitiv pentru virusul COVID 19 sau un copil cu varsta pana la 7 ani al angajatului a fost testat pozitiv cu COVID 19; (ii) angajatul a fost plasat in carantina in conditiile legii, pot fi avute in vedere urmatoarele masuri:

- Concediu medical – art. 50 Codul Muncii si art. 12 si urmatoarele din O.U.G. nr. 158/2005 - indemnizatia de concediu acordata salariatilor este in valoare de 75% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare si 100% din aceeasi baza in cazul in care concediul se acorda pentru boala infectocontagioasa din grupa A si se suporta in primele 5 zile de catre angajator si ulterior din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate;

- Concediu pentru ingrijrea copilului bolnav de pana la 7 ani - art. 51 Codul Muncii si art. 26 si urmatoarele din O.U.G. nr. 158/2005 - indemnizatia de concediu acordata salariatilor este in valoare de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni;

- Concediu pentru carantina – Art. 50 Codul Muncii si art. 20 din O.U.G. nr. 158/2005 indemnizatia de concediu acordata salariatilor este in valoare de 75% si se suporta din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni;

Nota: Pe perioada oricarora dintre aceste masuri nu pot avea loc concedieri ale anagajatilor vizati de aceste masuri.

Pentru anagajatii care nu se afla in situatiile de mai sus pot fi avute in vedere urmatoarele masuri indirecte, pentru reducerea in conditii legale a timpului de lucru in perioada situatie de criza, cu consultarea prealabila a anagajatilor conform prevederilor Legii nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor:

- angajații pot beneficia de mecanismul compensarii in avans a orelor suplimentare, prin acordarea de zile libere (din care sa fie compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni);

- partile pot agrea ca angajatii sa beneficieze in aceasta perioada de concediu fara plata;

- Acordarea de zile libere pentru parintii/persoanele care au in ingrijire copii de pana la 12 ani sau 18 ani in cazul copiilor cu dizabilitati. Zilele libere se acorda la cererea unuia dintre parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul in aceasta perioad, insotita de o declaratie pe propria raspundere a celuilalt parinte, din care sa rezulte ca acesta nu a solicitat la locul sau de munca zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi. Indemnizatia pentru fiecare zi libera se plateste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este in cuantum de 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv 5.429 RON conform Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020.

Pentru ipoteza in care activitatea angajatorului este grav afectata de situatia de urgenta (fie in urma unor masuri administrative impuse la nivel national sau local, fie in urma absenteismului accentuat al angajatilor de la locurile de munca de natura a scadea subtantial randamentul economic al activitatii) poate fi luata in considerarea masurii somajului tehnic, ce poate fi dispusa in temeiul art. 52 alin. 1 lit. c din Codul Muncii, cu motivarea corespunzatoare si respectarea procedurii aplicabile acestei masuri. Pe perioada somajului tehnic anagajti beneficiaza de o indemnizatie in valoare minima de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Nota: Inainte de a dispune astfel de masuri in contextul actual si motivat conform celor de mai sus, recomandam contactarea intitutiilor de profil in vederea validarii si indrumarii cu privire la procedura si justificarea masurii somajului tehnic.

D. SURSE SIGURE DE INFORMARE.

In conextul actual, legislativ si administrativ o problema constatata inclusiv in procesul de elaborare a acestui material a constat in identificarea corecta din surse sigure a informatiilor relevante cu privire la obligatiile legale ale anagatilor si in general ale cetatenilor in considerarea actualei situateii de urgenta, astfel incat mai jos am intocmit o lista a surselor de informare pe care le consideram sigure si care pot fi avute in vedere in momentul luarii de decizii si masuri cu privire la angajati:

- Site-ul oficial al Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile – Istitutul Nnational de Sanatate Publica Romania https://www.cnscbt.ro/ - https://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov;

- Site-ul oficial al Ministerului Sanatatii http://www.ms.ro/ si al Ministerului Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situatii de Urgenta: http://www.dsu.mai.gov.ro/ ;

- Site-ul oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii pagina destinata COVID 19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

- Site-ul oficial al Camerei Deputatilor unde puteti gasi informatii cu privire la proiectele legislative in curs http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.home?cam=2 si/sau actele normative publicate in monitorul oficial http://cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame );

- Site-ul Monitorului oficial (http://www.monitoruloficial.ro/article--e-Monitor--339.html );

- Site-urile oficiale ale institutiilor locale: Consilii Judetene si Consilii Locale, ITM, ISU si DSP;

E. DISCLAIMER/LIMITARI:

Acest document reprezinta o sinteza a reprelor si a cadrului legislativ aplicabil eventualelor masuri de protectie si gestionare a anagajatilor in perioada starii de urgenta actuale si nu este destinat a fi utilizat ca opinie legala completa, aplicabila oricaror situatii care pot fi descrise direct sau indirect mai sus;

Acest document are la baza exclusiv legislatia indicata la pct. I. si interpetarea avocatilor din cadrul CIA Neagu Sorina a acestor acte normative si nu reprezinta o interpetare sau indrumare oficiala confirmata de autoritatile publice competente in materie;

Inainte de a lua oricare dintre masurile indicate mai sus si inainte de elaborarea a oricarora dintre documentele descrise mai sus, solicitati indrumare personalizata din partea autoritatilor publice (ITM, ISU, DSP) si/sau din partea unor consultanti specializati, in considerarea situatiei companiei Dumneavoastra.

Va multumim,

Echipa Neagulaw

Tratamentul legal al angajatiilor in perioada situatiei de urgenta generata de virusul COVID 19

SCURT INDRUMAR LEGISLATIV DE PROTECTIE SI TRATAMENT LEGAL AL ANGAJATILOR PE PERIOADA SITUATIEI DE URGENTA GENERATA DE VIRUSUL COVID 19. ...